Kosten

Wat zijn de kosten?

Vergoeding

De begeleiding van de diëtiste wordt in 2019 wederom voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Dieetadvisering wordt meegerekend in de bijdrage van het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet. Wanneer u bij de huisarts wordt behandeld voor diabetes, COPD en/of (risico op) hart- en vaatziekten, dan is er sprake van ketenzorg en telt het niet mee in het eigen risico.

Voor ketenzorg (diabetes, hart- en vaatziekten en COPD), ondergewicht en in geval van een huisbezoek is een verwijzing van de huisarts verplicht. Voor de andere vormen van dieetadvisering vergoeden de meeste ook wanneer u geen verwijsbrief heeft. Als u geen verwijzing (nodig) heeft, zal de diëtiste 10 tot 15 minuten extra berekenen in de totale behandeltijd voor de screening op juistheid voor het starten van de dieetbehandeling.

Zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd, Ohra, NN, Ditzo, de Amersfoortse en de Friesland eisen wél een verwijsbrief indien u de dieetbehandeling vergoed wilt krijgen; bovendien dient er een medisch doel met de dieetbehandeling beoogt te worden.

De kosten van de consulten aanvullend op de 3 uur zijn voor eigen rekening of u kunt zich ervoor verzekeren in het aanvullende pakket. Via de onderstaande link kunt u nagaan of u in uw aanvullende pakket verzekerd bent voor dieetadvisering:

Overzicht vergoeding Diëtetiek van uit de Aanvullende verzekering 2019: https://www.nvdietist.nl/images/Zorgverzekering/2019/Di%C3%ABtetiek_vanuit_de_AV_2019.pdf

* Diëtistenpraktijk Compleet heeft voor het jaar 2019 met de meeste zorgverzekeraar een contract gesloten. Bent u echter verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, Pro Life zorgverzekeringen, OZF of Interpolis dan ontvangt u van ons een factuur welke u zelf bij uw zorgverzekeraar dient in te dienen.

Wanneer u bij de huisarts wordt behandeld voor diabetes, COPD en/of (risico op) hart- en vaatziekten, dan is er sprake van ketenzorg en telt het niet mee in het enigenrisico.

Tijdsbesteding
Het eerste consult zal 60 minuten duren, waarna uitwerktijd volgt voor het samenstellen van uw individueel dieetvoorschrift meestal 15-30 min. Vervolgconsulten duren doorgaans 30 minuten. Ook dan kan aanpassing van het dieetvoorschrift wenselijk zijn en kan er 15 of 30min dieetvoorschrift volgen. Bij complexe dieetbehandeling kan meer tijd nodig zijn voor de consulten.

Ook e-mail- en telefonische consulten zijn onderdeel van de dieetbehandeling. Van deze laatstgenoemde consulten wordt in het dossier verslag gemaakt.
De diëtist is verplicht de zorgverzekeraar op de hoogte te stellen van de reden van afronden.

Onderstaande bedragen zijn richtprijzen wanneer u de consulten zelf betaalt. Dit is vanaf 2013 alleen het geval voor vervolgconsulten ná de eerste drie uur, wanneer u geen dekking (meer) heeft in het aanvullende pakket. De eerste facturen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De geldende tarieven voor Dieetadvisering 2019 die niet via de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, vindt u hieronder.

Tarieven

Consult Duur Tarief
Een eerste consult 45 – 60 min. €90,00
Vervolgconsulten 20 – 30 min. €30,00
Weegconsult 15 min. €15,00
Huisbezoek in Hellevoetsluis (de kosten hiervan krijgt u apart gefactureerd) €15,00
Huisbezoek buiten Hellevoetsluis €26,00
Telefonisch of e-mail consult €15,00