Advies voor calciumsupplement beperkt gevallen van pre-eclampsie met kwart

Als verloskundigen en gynaecologen aan alle zwangere vrouwen calciumsupplementen adviseren, zou het aantal gevallen van pre-eclampsie met meer dan een kwart afnemen. De gezondheidszorgkosten dalen daarmee met bijna 8 miljoen euro per jaar. Dit hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ berekend. Zij presenteerden hun bevindingen op 22 januari op het congres van de Kennispoort Verloskunde te Utrecht.

Ook minder prematuren

Uit gerandomiseerde studies is gebleken dat vrouwen die starten met het gebruik van calciumsupplementen in het tweede trimester van de zwangerschap, en ermee doorgaan tot het eind van de zwangerschap, de kans op het krijgen van pre-eclampsie reduceren met 55%. De kans op een te vroeg geboren kind wordt verminderd met 24%. Toch behoort deze relatief goedkope en veilige preventieve interventie niet tot de standaard prenatale zorg. De Maastrichtse onderzoekers hebben met een analytisch model uitgerekend wat zo’n advies in de praktijk zou opleveren. Ze gaan er daarbij vanuit dat niet alle zwangeren het advies zullen volgen. Ze verwijzen daarbij naar het foliumzuuradvies, dat slechts door de helft van alle zwangeren op correcte wijze wordt opgevolgd.

Calciuminname te laag bij 1 op 3 zwangeren

Hoe calcium helpt tegen pre-eclampsie, is nog niet helemaal duidelijk. Calcium zou de bloeddruk kunnen verlagen en het samentrekken van de baarmoederspieren kunnen verminderen. De positieve invloed van calciumsupplementen is het grootst bij een verhoogde kans op pre-eclampsie en bij een lage calciuminname. Naar schatting haalt 1 op de 3 zwangere vrouwen de ADH van calcium (1 gram per dag) niet.

Te weinig calcium in multi

Calciumsupplementen worden momenteel door minder dan 5% van de zwangere vrouwen gebruikt. De calciumsupplementen waarvan positieve effecten werden aangetoond in onderzoek bevatten 1 tot 2 gram calcium. De meeste multivitaminesupplementen voor zwangeren bevatten slechts een kleine fractie van deze hoeveelheid. Zwangere vrouwen die willen starten met gebruik van calciumsupplementen wordt geadviseerd dit te overleggen met hun verloskundige of gynaecoloog.

Bron: Universiteit Maastricht