Werkwijze

Het eerste gesprek.

Een eerste consult  (de intake) duurt 45-60 min. en vindt meestal plaats in de praktijk maar dit kan ook aan huis. Naar dit gesprek  neemt u mee: een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) gegevens van de verzekeraar, eventueel  verwijsbrief en een eetdagboek. Als u voor u zoon of dochter komt neemt de gegevens van uw kind mee.

Tijdens dit eerste gesprek wordt geprobeerd een beeld te krijgen van uw leef- en eetpatroon, dieetgeschiedenis, de klachten de wensen en de mogelijkheden die u heeft. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen. Aan de hand van al deze gegevens wordt in overleg een plan opgesteld waarmee u direct uit de voeten kunt.

Vervolg

Vervolgconsulten duren 20-30 min. Tussentijds kunnen er ook korte weegconsulten worden ingepland als dat wenselijk is. In de vervolg consulten wordt besproken hoe het met de doelen staat en welke doelen moet worden bij gesteld of versneld. Dit is ook het moment waarop de  knelpunten aan het ligt komen. Hier gaan we actief mee aan de slag zodat we kunnen komen tot een plan dat wel aansluit bij uw wensen en de mogelijkheden.

Komt u met uw zoon of dochter, dan is het wenselijk dat beide ouders deelnemen aan de gesprekken.  Door het gehele gezin te betrekken in het behandelplan wordt de kans van slagen vergroot.

Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van de doelstellingen, grote doelstellingen vragen vaak om een lang behandel traject. Maar ook dit is altijd in overleg.

Email 

Consulten via de email of telefonische kunnen ook worden gemaakt maar altijd alleen na een intake.

Waar?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u terecht aan de Vliet 2 in het gebouw van Lucertus en CJG Rijnmond te Hellevoetsluis. Een huisbezoek kan ook, het kan heel prettig zijn om in uw eigen vertrouwde omgeving te spreken, hiervoor geld wel een kleine vergoeding. Geef telefonisch of per mail aan waar uw voorkeur naar uit gaat.